Scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela

 

Miejsce: sala gimnastyczna

Scenografia: odświętna kotara, na której widnieje napis

                „ Dzień Nauczyciela”, kwiaty jako dekoracja na kotarze oraz w wazonach.

Uczestnicy: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie klasy IV-VI

Czas: 40 minut

 

 

Przebieg uroczystości

 

Dziewczynka i chłopiec prowadzący uroczystość

 

Dz.:- Cóż to dzisiaj za święto?

Chł.:- Dzień Edukacji narodowej

Dz.:- Brzmi to bardzo poważnie

Chł.:- Bo, to jest poważne święto. Posłuchamy na ten temat nieco wiadomości   historycznych.

 

   Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773r. jako pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa. Podlegała ona tylko najwyższym instancjom władzy państwowej – królowi i sejmowi. Zasługą Komisji było upaństwowienie i ujednolicenie wszystkich szkół. Wydała pierwszy państwowy kodeks szkolny, wprowadziła nowoczesne programy, metody i organizację nauczania. To tylko niektóre zasługi Komisji, która działała do roku 1794, czyli przez 21 lat.

Dla upamiętnienia Komisji Edukacji Narodowej dzień 14 X obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela.

 

Dz.:- Dzisiejszy dzień jest jak niedziela,

          bo świętujemy Dzień Nauczyciela

          Z tego też powodu teraz tu stoimy

          I o wysłuchanie – grzecznie poprosimy.

          Przyjmijcie życzenia z ust naszych płynące,

          Bo są one zawsze ciepłe i gorące.

 

Chł.:- Dla naszych kochanych nauczycieli przygotowaliśmy „ Koncert życzeń”

Dz.:- W pierwszej kolejności życzenia kierujemy do dyrekcji szkoły.

 

Dz.1:- Nasza dyrekcja troszczy się o nas szczerze,

           Robiąc zawsze wszystko w jak najlepszej wierze.

Dz.2:-Dziś jest piękny radosny dzień,

           Święto jakich niewiele jest.

           Złotym drukiem wpisał je czas

           W księgę dziejów szkół, wsi i miast.

           Dla Was dziś wszystkie kwiaty  zebrane jesienią,

           Dla Was dziś nasze szczere, gorące życzenia.

           Długich lat, szczęścia moc,

           Dni spędzonych bez trosk i zmęczenia.

           Dla Was dziś nasze szczere, gorące życzenia.

 

Utwór muzyczny Ponad falami – J.Rossas

 

 

Chł.:- A teraz przypomnijmy sobie pierwsze lata szkolne i pokłońmy się nauczycielom nauczania początkowego, którzy trudzili się z naszą dziecięcą niespodzianką.

 

 

 Dz.3:- To panie czujne i cierpliwe

 z troską serdeczną i szczerą

czuwały nad ładnym kształtem

naszej wspólnej  pierwszej litery.

 

Witały nas  co dzień

jak własne wita się dzieci

Uczyły nas patrzeć , słyszeć

I mądrością świecić.

 

 

Utwór muzyczny „ Szła dzieweczka do laseczka”

 

 

 

Dz.:- Kolejne życzenia kierujemy do wszystkich wychowawców i pani pedagog

 

Dz.4:- To pedagodzy i wychowawcy uczą nas dobrych manier,

           Aby w naszym życiu nie było żadnych barier.

           To Wy- nasi nauczyciele ożywiacie nas wciąż nową siłą,

           Więc teraz- sercem Wam odpłacamy, bo bez Was – szkoły by nie było!

 

Chł.:- Gorące i serdeczne życzenia kierujemy do polonistów i historyków.

 

Dz.:- Nasi humaniści!

         Przedstawiacie nam historyczne dzieje i każecie czytać całe epopeje.

 

Dz.5:- Ten dzień radosny i wesoły

           Jest milszy od niejednej niedzieli.

           Bo przecież to wielkie święto

           Naszych kochanych nauczycieli.

 

 

Utwór muzyczny „ Puste koperty”- P. Szczepaniak

 

Dz.:- Tym razem życzenia są adresowane do nauczycieli przedmiotów ścisłych- matematyków i fizyków.

 

Chł.:- To oni kształcą myślenie matematyczne i ułatwiają zrozumieć zjawiska fizyczne.

 

Dz.6:- Dziękujemy Wam jak każdego roku,

           ale teraz bardziej i goręcej,

           bo to dzięki Wam nauczyciele

           wiemy, rozumiemy coraz więcej.

 

          dziękujemy, dziękujemy

          wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele,

          za to światło, co mroki rozjaśnia

          po prostu- Dziękujemy!

 

Utwór muzyczny „ Hej sokoły”

 

Chł.:- kolejne życzenia kierujemy do przyrodników

 

Dz.:- To Wy nam pokazaliście piękno krajobrazów,

         budowę komórki i właściwości gazów.

 

Dz.7:- Już umiemy schylić się nad wierszem,

           w barwach mapy przez świat powędrować.

           na termometr patrzeć przez szkło wiedzy

           i rozumieć tajemnicze słowa.

 

Utwór muzyczny „ Kormorany” – P. Szczepaniak

 

Dz.:- Szczere i gorące życzenia dla naszych nauczycieli wych.-fiz., muzyki, plastyki i techniki

 

Chł.:- Gorliwie dbacie o nasz rozwój fizyczny oraz rozwijacie nasz umysł artystyczny.

Dz.8:- Ile kwiatów jest na łące, ile smalcu na chlebie,

           Ile nauk w podręczniku i gwiazdek na niebie

           Ile barw nabierał motyl i róża dorodna

           - tyle życzeń szczerozłotych proszę przyjąć od nas!

 

Utwór muzyczny „ Złoty pierścionek”

 

Dz.:- Teraz życzenia kierujemy do nauczycieli języków obcych.

Chł.:- To Wy chcecie zrobić z nas poliglotów, lecz ja chyba nie jestem gotów.

 

Dz.9:- Życzymy naszym drogim Nauczycielom,

           By każdy dzień był dla nich miły.

           By ranny budzik, srebrne dźwięki

           Układał dla Nich radosne piosenki.

           By zaczynali dzień z wesoła

            I żeby znikła zmarszczka z czoła.

 

Dz.10:- By wiatr im pachniał, uśmiechem szumiał,

             By każdy w klasie ich zrozumiał.

             Żeby z klasówek jedynki znikły,

             Tak jak do lasu lecą szczygły!

             Frrr…już ich nie ma!.. Odleciały a dobre oceny – pozostały!

 

Utwór muzyczny „ Only you”

 

Chł.:- Następne życzenia ślemy pod adresem naszych informatyków.

 

Dz.:- Myszka, pamięć, czy dysk twardy – modny teraz dział techniki,

         Tego nas nauczą nauczyciele informatyki.

 

Dz.11:- Idzie ścieżynką złota jesień i tysiąc listków w fartuszku niesie.

             A w każdym liściu pani Jesieni zaklętych tysiąc słońca promieni.

 

Dz.12.:- O jeden listek jak serce złote poproszę jesień i bukiet wplotę.

              I dam go naszym Nauczycielom, bo przecież wiecie, że

              Nauczyciele z „ Jedynki” są najlepszymi w świecie.

 

Utwór muzyczny „ Za każdy uśmiech twój”- A.Jantoś

 

Dz.:- Gorące i szczere życzenia kierujemy do nauczycieli religii.

Chł.:- Czy nasze zachowanie nie woła o pomstę do nieba?

          O to naszych katechetów zapytać by trzeba.

 

Dz.14:- Jak ten kwiatek wśród ukrycie

             Ożywiony tchnieniem wiosny

             Tak Wy Nauczyciele – każdy moment życia

             Miejcie miły i radosny.

             Bądźcie szczęśliwi,

             Dożyjcie długich lat

             Niech Wam będzie szczęście rosło

             A rajem cały świat.

 

Utwór muzyczny „Wszyscy święci”- Budka Suflera

 

Dz.:- Na zakończenie tego „ Koncertu życzeń” zaśpiewajmy wszyscy wspólnie „Sto lat”. Niech nasz śpiew będzie wyrazem wdzięczności za trud włożony w nasze wychowanie.

 

„Sto lat”- wspólny śpiew

 

  Wszystkie utwory muzyczne gra uczennica na organach keyboard, ale można je zastąpić je śpiewem dzieci lub płytą czy kasetą.

  W scenariuszu wykorzystano fragmenty wierszy z publikacji „ Uroczystości pełne radości”- R.Przymusa (wyd. Juka)